Over Jungo Care

Wie Jungo Care zegt, zegt verbindende zorg. Met een team van orthopedagogen, gedragswetenschappers, ontwikkelingspychologen, pedagogen en mensen waarvan wij vinden dat zij de ‘oempf-factor’ hebben, zijn wij dé partij die je moet hebben wanneer je vastloopt in opvoedings- of schoolgerelateerde zorgvragen.

Een verbindende factor wanneer je het zelf even niet meer weet; daarvoor ben je bij Jungo Care aan het juiste adres! Dat kan een korte of een langdurige verbinding zijn waarin u in uw zorgvraag wordt geadviseerd, ondersteund of ontlast.

‘Jungo’ betekent ‘verbinding’ in het Latijn en ‘jongere’ in het Papiaments. Een oprechte en kundige verbinding met anderen is van wezenlijk belang. “It takes a whole village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Soms lukt het gewoon even niet alleen. Bij escalaties of stagnaties in een opvoedings- of leerproces kan Jungo Care dié verbindende factor voor jullie zijn.

Waarmee kunnen wij helpen?

Diagnostiek

Zicht op leermogelijkheden, het uitvoeren van een intelligentietest of psychodiagnostisch onderzoek, uitgebreide klassen- of gezinsobservaties, advies- of coaching gesprekken, het kan allemaal! De onderzoeken kunnen in overleg op school, soms thuis of binnen een Jungo Care-locatie plaatsvinden en worden altijd verwerkt in een gedegen onderzoeksverslag.

Specialistische begeleiding (particulier of PGB)

Faalangstbegeleiding, emotieregulatie, huiswerkbegeleiding (planning, rekenen, lezen/spellen), echtscheidings- of rouwverwerking of ondersteuning bij leerachterstand? Er zijn voldoende mogelijkheden, zowel in een een-op-eensetting als in groepsverband.

(Logeer)opvang

Een middag, een dag(deel) of een lang weekend uw zorgvraag uitbesteden? Dat kan! Jungo Care heeft de beschikking over een gerenoveerd en prikkelarm logeerhuis, waar wij intensieve aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling, maar ook leuke ontspannings- en rustmomenten inbouwen. Een combinatie van tijdelijke ontlasting in de gezinssituatie en effectieve begeleiding op maat.

Zorgen moet je doen, niet maken

Tarieven

 • Intakegesprek

  Vrijblijvend
 • Diagnostiek

  €80
 • Specialistische begeleiding

  €70
 • Specialistisch zorgweekend

  €60

Genoemde tarieven zijn per uur en vormen een indicatie. Afhankelijk van de hoogte van bijvoorbeeld een PGB budget en/of de complexiteit van de zorgvraag kan in overleg afgeweken worden van de gehanteerde tarieven.

Vragen of meer weten?

Neem dan gerust contact met ons via email of telefoon, dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.